Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Paliva Jelen

 
Josef Jelen
K Javůrku 312
549 22 Nový Hrádek

info@paliva-jelen.cz

606 223 635
724 236 398

 
 

Reklamační řád

Paliva Jelen

Jakostní vady

1/ Vady dodávaného pevného paliva /dále jen reklamace/ může provést na kterémkoli skladě prodejce kupující formou ústní, emailem info@paliva-jelen.cz nebo písemnou formou na výše uvedenou adresu společnosti. Snahou prodávajícího bude vyřídit reklamaci mimosoudní cestou. Vedoucí skladu jako pověřený pracovník, který je v době provozní doby na pracovišti příslušného skladu viz. tyto webové stránky, vyplní na základě požadavku zákazníka reklamační protokol a zahájí reklamaci. Prodávající informuje spotřebitele o možnosti řešení spotřebitelského sporu mimosoudní cestou pomocí notifikovaného subjektu ADR /alternativ dispute resolution/ vedený na seznamu Evropské komise při České obchodní inspekci. Informace na www.coi.cz. ČOI vystupuje v pozici arbitra a její vyjádření má hodnotu znaleckého posudku.

2/ Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních parametrů tuhého paliva od katalogových hodnot výrobce a popřípadě se upravuje o hodnotu přípustnou /stanovenou také výrobcem/ pro danou manipulaci s palivem.

3/ Vadu paliva kupující přesně popíše a stanoví v čem dle jeho názoru spočívá a pokusí se ji exaktně stanovit. Jeho specifikace bude uvedena v reklamačním zápisu.

4/ Kupující je povinen palivo prohlédnout nebo použít bez zbytečného odklad, prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

5/ Záruční doba je 24 měsíců na vady jak skryté /výhřevnost, popelnatost, obsah vody../ tak viditelné /prach, podsítné, nadsítné, hlušina, cizí příměsi../ Čím dříve je reklamace uplatněna tím lépe se posuzuje. V případě nevhodného skladování u kupujícího, nenese prodejce za poškození paliva odpovědnost.

6/ U viditelných vad prodávající vyhodnotí požadavek kupujícího, buď přímo u zákazníka nebo dle zaslané fotodokumentace.

7/ U vad skrytých je nutné odeslat vzorek na jakostní rozbor paliva k výrobci paliva. Vyhodnocení trvá cca. 30 dnů.

8/ Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku paliva, kterou reklamuje uskladnit odděleně v prostředí, které je vhodné a nebude mít vliv na dodatečném poškození paliva. S palivem nakládat šetrně, obezřetně a zamezit vlivu okolních klimatických podmínek.

9/ Kupující je povinen zajistit součinnost při vyhodnocování reklamace a být nápomocen prodávajícímu.

10/ Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude zaznamenána do reklamačního protokolu.

11/ V případě prokázání jakostní vady prodávající se dohodne s kupujícím na přiměřené slevě, výměně paliva nebo jeho vrácení.


Váhové reklamace

1/ Váhové reklamace lze uplatnit bez odkladu a to před složení z vozu prodejce nebo opuštění areálu prodejce při vlastním odvozu.

2/ Před sklopením paliva řidič prodejce seznámí spotřebitele s množstvím, druhem a cenou dodaného paliva. Po zaplacení obdrží spotřebitel doklad o dovezeném palivu. Kupujícímu bude umožněno, pokud o to projeví zájem, na cejchované váze prodejce provést kontrolu hmotnosti a to i při vlastním odvozu.

 
 
Prověřený prodejce

Nabídka kotlů TOPMAX